Menu

2012/3

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • Eenheid in verscheidenheid

Cocktail

 • Omgevingswet: de kers op de taart! - Jan van den Broek
 • Naar een trendbreuk in het ruimtegebruik - Chris Jacobson

Voor het gerecht

 • De Raad voor Vergunningsbetwistingen en de kortgedingrechter: één pot nat - Antoon Lust
 • Over de verkoop van kavels: 'totum pro parte' krijgt een nieuwe betekenis - Christophe Smeyers
 • De terugkeer van de wolf naar België: juridische spelregels voor een emotioneel geladen debat (Deel 2) - Hendrik Schoukens

Bij het gerecht

 • Pacta sunt servanda, ook in bodemland - Redactie
 • Supervergunningen bestaan niet: HvJ fluit Waals parlement terug - arrest 1 / Supervergunningen bestaan niet: HvJ fluit Waals parlement terug - arrest 2 - Redactie
 • Salomonsoordeel over mer-plicht voor stortplaats - Hendrik Schoukens
 • De vele gezichten van de redelijkheidstoets - Robin Slabbinck
 • Dancing Zillion laat opnieuw van zich horen - Redactie
 • Bijt stedenbouwkundig inspecteur soms in het zand? - Redactie
 • Eén zwaluw maakt... de zaak van de rechter nog niet - Redactie
 • Projectontwikkeling: op zoek naar de schat van de schatkist? - Karolien Beké
 • Ruimtelijke planning en erfgoed: tweestrijd of broederschap? - Wouter De Cock
 • Onteigeningen en ruimtelijke ordening in Westrode, een moeilijke verhaal - vonnis / Onteigeningen en ruimtelijke ordening in Westrode, een moeilijke verhaal - arrest - Redactie
 • Wat de gemeente zelf doet, doet ze nog altijd niet beter - Redactie
 • Boer en tuinder commerçant: planologisch oninteressant! - Redactie
 • Hof van beroep bevestigt (tijdelijk) woonrecht in Doel: haalt Pietje de Leugenaar dan toch zijn gram? - Hendrik Schoukens
 • De Wase cuesta en de verkavelingsvergunning: twee steile bergruggen om te beklimmen - Redactie
 • De '50 meter-regel' inzake planschade: interpreteren of retroageren? - Redactie
 • Aangekochte bouwgrond foetsie na bestemmingswijziging: verborgen gebrek of niet? - Redactie
 • Nogmaals over de koppeling van bouw- en milieuvergunning: Raad van State zet puntjes op de 'i' - Redactie
 • Openbaar onderzoek: nooit vrijblijvend - Redactie
 • Deputatie moet (nu ook) dokterje spelen - Jan Beleyn
 • Weg naar bevoegde rechter gaat niet altijd over rozen - Redactie
 • Antwoorden op onontvankelijk bezwaar: (g)een bezigheidstherapie - Redactie
 • Sanering van saneringskost bij onteigening? - arrest / Sanering van saneringskost bij onteigening? - conclusie advocaat-generaal C. Vandewal - Stijn Vandamme

Na het gerecht

 • Recensies, Basisopleiding, Lunchcauserie, Congres
Interesse?