Menu

2012/4

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • Waar de sterre bleef stille staan

Cocktail

 • Trianel-arrest zet deur naar rechter wagenwijd open - Jola van Dijk
 • Tongbreker exit - Jan van den Broek
 • No traffic at my frontdoor? - Arch. Koen Stuyven
 • Big Brother en geluid - ir. M.A. Kok MBA
 • In het oog van de storm - Luc Goeteyn en Chris Jacobson

Voor het gerecht

 • Zelfrealisatie van bedrijventerreinen: een doorn in het oog van de overheid? - vonnis 1 / vonnis 2 / vonnis 3 - Konstantijn Roelandt
 • Zelfrealisatie: een toemaatje aan ons chaotisch onteigeningsrecht - Antoon Lust
 • Bladval en wonen in een groene omgeving: voor elk wat wils? - Antoon Lust en Jelle Snauwaert

Bij het gerecht

 • En waar de sterre bleef stille staan: alvast niet bij een onvergunde stal - vonnis / arrest - Redactie
 • Buffers en bermen: horde bij onteigening - Joris Gebruers
 • Een leefbaar landbouwbedrijf: da miendje nie - Antoon Lust
 • RvS ziet geen brood meer in commercieel belang - Redactie
 • Belang bij snelle beboeting - Redactie
 • Ontsluitingsweg of calvarieweg? - Redactie
 • Maximale inspraak of soepele behandeling: kiezen of delen - Pieter Jan Vervoort
 • Milieuzorgplicht: wanneer gaat het stof liggen? - Redactie
 • Moordwapen in verjaringsstrijd: het ‘voortzettingsmisdrijf’ - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 / vonnis - Jan Beleyn
 • Onverwachte tegenwind voor windturbines - Redactie
 • Vaarwel aan de gedeeltelijke vrijstelling van saneringsplicht - Redactie
 • Project-mer-screening: wat met ‘historisch passief’? - Redactie
 • Wie schrijft, mag nog een tijdje blijven - vonnis 1 / vonnis 2 - Redactie
 • Terug naar af bij onteigening voor op- en afritten - Jan Opsommer
 • De lotgevallen van een ringweg - Redactie
 • Juiste rechtsbedeling en behoorlijk bestuur: geen tautologie - Gregory Verhelst
 • Wie is bang van een onwettige regularisatievergunning? - Frederik Haentjens
 • Redelijke termijn bij milieuvergunningverlening: festina lente - Redactie
 • Het administratief beroep: wie schrijft, die blijft - Redactie
 • Stilzwijgend geweigerd, onwettigheid verzekerd - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 / arrest 5 / arrest 6 - Redactie

Na het gerecht

 • Boekrecensie ‘De Vlaamse omgevingsvergunning’
Interesse?