Menu

2013/2

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • Op zoek naar de flosj

Cocktail

 • Unizo-ondernemersparlement formuleert ‘resoluties’ vergunningen - Piet Vanden Abeele
 • Vlaams materialencongres onthult afvalbeleidskeuzes - Werner Annaert
 • Wat heb je vandaag op school geleerd?… Zeg eens kleine Jan - Peter Luypaers
 • Mensen maken de stad - Dirk Holemans

Voor het gerecht

 • Het rechtmatig belang bij aansprakelijkheidsvorderingen in het omgevingsrecht. Koerswijziging en fundamentele ommekeer in de rechtspraak van het Hof van Cassatie? - Frederik Haentjens
 • Een kleine doorbraak. Over de last onder dwangsom als nieuw Vlaams handhavingsinstrument - F.C.M.A. Michiels
 • ´Trivial Pursuit´ in het natuurbeschermingsrecht Mitigerende maatregel, compenserende maatregel, autonome ontwikkeling of projectdoelstelling? - Hans Woldendorp
 • Over eigendom, zijn omgeving en het omgevingsrecht (of zin en onzin van de gelijkheid voor de openbare lasten) - Geert Van Hoorick
 • Schaalvergroting in het agrarisch landschappelijk waardevol gebied: theorie en praktijk - Koen Dewulf
 • Welke bus neemt u voor uw afvalstof? - Christof Delatter
 • Recht door de grenzen: een kennismaking met transnationaal milieurecht en Transnational Environmental Law (TEL) - Veerle Heyvaert en Thijs Etty

Bij het gerecht

 • Is stilzitten en in gebreke blijven steeds hetzelfde? - arrest 1/ arrest 2 / vonnis  - Sarah Brouwers
 • De (juridische) mallemolen van de Sinksenfoor - arrest 1/ arrest 2 / arrest 3 / vonnis - Redactie
 • Hof van Cassatie inspecteert bouwinspectie - arrest 1 / conclusie advocaat-generaal C. VANDEWAL / arrest 2- Redactie
 • De cassatieprocedure voor de RvS: electa una via? - Bram De Smet
 • Gevaarlijke toestanden op de ‘peststrook’ van verkavelingen - vonnis 1 / vonnis 2 - Philippe Van Wesemael
 • Cursus straf(proces)recht voor stedenbouwjurist - arrest 1 / arrest 2 - Redactie
 • Planneutraliteit bijna geneutraliseerd? - arrest 1 / arrest 2 - Pieter Jongbloet
 • ‘Shit happens’ in Herk-de-Stad - Konstantijn Roelandt
 • Guillotine bij planschadevorderingen blijft overeind - arrest / vonnis 1 / vonnis 2 / vonnis 3 - Floris Sebreghts
 • De (on)draaglijke leegheid van een bedrijfsruimte - arrest 1 /  arrest 2 / arrest 3 - Michel Roosemont
 • Op de paardenmolen bij de RvS: de aanhouder wint (een beetje) - Redactie
 • Het belang van het belang - Redactie
 • Het belang van het belang (part two) - Redactie
 • Vestigingsaanvraag toetsen aan beleidsplan niet OKay - Redactie
 • Staken of herstellen? Een kwestie van timing - Gregory Verhelst
 • Onteigeningsdeining - Redactie
 • RUP ‘Wilderveld’ nu ook zelf verstikt - Redactie
 • De gemeenteraad en de ‘zaak van de wegen’: bevoegd all the way - Redactie
 • Cassatie gelooft niet in reïncarnatie oude herstelvonnissen - arrest 1 / arrest 2 / vonnis - Jan Beleyn
 • Vergunningsplicht te land, ter zee en in de lucht - Redactie
 • Gratis doorbreken van een stakingsbevel? - Redactie
 • Hoorplicht meer dan een verplicht nummer - arrest 1 / arrest 2 - Joris Gebruers

Na het gerecht

 • J.J.H. van Kempen, Europees waterbeheer: eerlijk zullen we alles delen? - Hans Erik Wolde
Interesse?