Menu

2013/3

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • Brief voor de Koning

Cocktail

 • Panneken om een potteken - Jan van den Broek

Voor het gerecht

 • Nieuwe evoluties in wetgeving en rechtspraak inzake m.e.r.- screening voor projecten: how to avoid a death by a thousand cuts? - Hendrik Schoukens
 • Het Vlaams decreet tot invoering van de permanente omgevingsvergunning: te beperkte natuurambities? - Hans Woldendorp
 • Planologische neutraliteit: landbouwers de klos? - arrest 1 / arrest 2 - Konstantijn Roelandt
 • De pijnlijke gevolgen van het zonevreemd anders bouwen dan vergund, en de schimmige figuur van de ‘onbestaande’ vergunning: relaas van een calvarietocht - Antoon Lust
 • La ‘fin du statut’ de déchet ou l’apogée de l’approche économique - Christophe Verdure
 • Over het beheer van afvalstoffen of hoe de ene bus de andere niet is - Tom Malfait en Werner Annaert
 • Over het beheer van afvalstoffen: voorlopig de laatste bus? - Christof Delatter
 • 100% hernieuwbare energie in België? Alles kan in wonderland - Annemie Bollen en Peter Van Humbeeck

Bij het gerecht

 • Ribbelparcours bij onteigeningen voor fietspaden - vonnis 1 / vonnis 2 - An Van den Broeck
 • Verkavelingsvergunningen vogelvrij verklaard - Redactie
 • Ontbossing: kwaliteit primeert - Redactie
 • Kort geding: als het (een beetje) druppelt bij de RvVb, regent het (pijpenstelen) bij de RvS - arrest 1 / vonnis / arrest 2 - Redactie
 • For what it's worth: de erfgoedwaarde - Redactie
 • Jeroen Brouwers kan bemiddeling op buik schrijven - Redactie
 • Opschortende voorwaarde vervuld, of net niet? - Redactie
 • Staalharde garanties voor aluminiumverwerkend bedrijf - Pieter Jan Vervoort
 • Belangenvermenging loont niet - Michel Roosemont
 • Opeenvolgende vergunningsaanvragen: kan u nog volgen? - Floris Sebreghts
 • Tot op de draad versleten onteigeningswetten - Redactie
 • Achtergelaten afval achtervolgt je langer dan je denkt - arrest / vonnis 1 / arrest 2- Redactie
 • Subsidiariteit geen steriele theorie - Philippe Van Wesemael
 • Gewestplan en Veldwetboek als strijdwapens in een pachtoorlog - Jan Opsommer
 • Verschillende wegen naar eenzelfde vergunning - arrest 1 / arrest 2 - Redactie
 • Begraafplaats op sterk water gezet - Redactie
 • Clichering: de kip met het gouden ei - Karolien Beké
 • Het milieuhandhavingscollege en de redelijke termijn: ommekeer of aarzeling? - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 - Antoon Lust
 • Nieuws onder de zon: ook een vakantiewoning geniet van (basis)rechten - Redactie
 • Help een vleermuis in mijn dreef! - Hendrik Schoukens
 • Rentmeesterswoning overklast RUP - Redactie
 • Blijvende onteigeningsdeining? - Redactie
 • Voor het dempen van een poel is geen minister nodig - Redactie
 • Cassatie schiet met scherp op decretale prioriteitenorde voor herstelvordering - Jan Beleyn
 • De ‘voor’ in voorzorgsmaatregelen bij bodemsanering - Redactie
 • De dossiervergoeding: streng maar rechtvaardig? - Pieter Thomaes
 • Derdenverzet tegen herstelmaatregelen: een buitengewoon nutteloos rechtsmiddel? - Frederik Haentjens
 • Publiekrecht in de 21ste eeuw: de ene kerkdeur is de andere niet - Redactie
 • Stilte over ‘luidruchtige’ binnenspeeltuin - Wouter De Cock
 • Belemmering bedrijfsexploitatie (g)een reden tot weigering milieuvergunning? - arrest 1 / arrest 2 - Redactie
 • De inspecteur zit in de hoek waar de klappen vallen - Redactie
 • Boze geesten rond verkavelingsvergunning verdreven -Annelies Maes
Interesse?