Menu

2014/1

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • Wachten op omgevingsrecht: daar is dan toch Godot!

Cocktail

 • Vlaamse milieubedrijven kijken naar volgende regeerperiode: mag het een beetje meer zijn? - Werner Annaert

Voor het gerecht

 • Het voortzettingsmisdrijf, het voortgezet misdrijf en het gewoontemisdrijf inzake RO & stedenbouw - vonnis 1 /  arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 / arrest 5 - Peter Flamey en Gregory Verhelst
 • Europese waterkwaliteitsnormering in de Kaderrichtlijn water - Hans Woldendorp
 • De dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid ligt onder vuur - Antoon Lust
 • Wat brengt het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet? - Wouter De Cock
 • Juridische moeilijkheden bij proactieve natuurontwikkeling: een laatste reddingsboei voor het polderdorpje Doel? - Hendrik Schoukens, Hans Woldendorp
 • Heeft het Huldenberg-arrest de Eikendaelrechtspraak op correcte gronden geveld? Enkele juridische bedenkingen - Antoon Lust

Bij het gerecht

 • 100 jaar 'Groote Oorlog' laat ook RvVb niet onberoerd - Redactie
 • Rechtsbescherming tegen administratieve geldboete bij doorbreken stakingsbevel: iedereen bevoegd? - Pieter Thomaes
 • De bestuurlijke lus: een 'catch 22'? - arrest 1 / arrest 2 / tussenarrest 3 / tussenarrest 4 - Caroline De Mulder
 • Conventionele erfdienstbaarheden: gevaarlijke 'show-stoppers' in het stedenbouwrecht - vonnis 1 / arrest 2 / arrest 3 - Konstantijn Roelandt
 • Geen vermoeden van vergunning 'XL' - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 - Jan Beleyn
 • Alternatievenafweging: walk and don't look back... tenzij de RvS je pad kruist! - Hendrik Schoukens
 • Ankerplaatsen winnen terrein - Redactie
 • Jenga voor stedenbouwkundigen - Redactie
 • De informatievergadering in de Vlarem-procedure: een gewaarschuwd man is er twee waard - Redactie
 • Geen streep door de Westhoek - Redactie
 • Wild of tam, zelfs vleugellam: fazant in het vizier - arrest 1 / arrest 2 - Redactie
 • Het 'lot' van de oude verkaveling - beschikking 1 / arrest 2 / arrest 3 / arrest 4 - Redactie
 • Evolutieve interpretatie steekt bestemmingsvoorschriften in modern(er) jasje - Redactie
 • Aanmerkelijk of niet aanmerkelijk, dat is de reliëfwijziging - tussenarrest 1 / arrest 2 - Michel Roosemont
 • Onvergund kopen en verkopen...en wat nu? - Frederik Haentjens
 • Onteigeningen niét planologisch neutraal - Redactie
 • Het grotere plaatje - Jelle Snauwaert
 • Check-in bij RvVb garandeert nog geen comfortabele vlucht tot eindbestemming - Annelies Maes
 • RvS neemt overgangsregels in het vizier: (alweer) een nieuw 'MER-bommetje'! - Redactie
 • Zorgvuldige erfgenaam is niet gediend met vergiftigd geschenk - Michiel Deweirdt
 • Ligt de deputatiedokter op intensieve zorgen? - Redactie
 • Cassatie vergeefs op zoek naar standvastigheid - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3 - Philippe Van Wesemael
 • De gemeente en de eigen aanvraag: niet geschoten, altijd mis? - Redactie
 • Het doel heiligt soms de middelen, ook in de monumentenzorg - Lise Vandenhende
 • Pesten: niet op school, maar ook niet in verkavelingen - Redactie
 • Eten, drinken, en dansen...op een slappe koord - Redactie
 • Vermoeden van vergunning: deus ex machina of lege doos? - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3 - Floris Sebreghts
 • Het 'doorbreken van het stakingsbevel' verder ontsluierd - Redactie
 • Groepswoningbouw in woonuitbreidingsgebied: niet voor particulieren? - Sofie De Maesschalck

Na het gerecht

 • Boekbespreking - M. Denys, Onteigening en staatssteun. De wederverkoop van onteigende goederen, Hoeilaart, Martin Denys, 2012, 159p. - Konstantijn Roelandt