Menu

2014/2

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • Klimaatverandering

Cocktail

 • Hommage aan Marc Pallemaerts - Peter Wittoeck
 • Wakker geschud door het onweer? - Chris Jacobson en Luc Goeteyn
 • Het lot van de dwangsombevoegdheid van de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid: ook het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie doen mee - Dirk Van Heuven
   

Voor het gerecht

 • Aanvechtbare informatie? De vaststelling van het verval van rechtswege van een vergunning als administratieve rechtshandeling - Ann-Sophie Vandaele
 • Bij het gerecht
 • Grondwettelijk hof rehabiliteert milieustakingsvordering 'namens de gemeente' - Pieter Jan Vervoort
 • Brownfieldconvenant blijkt juridische splinterbom - Hendrik Schoukens
 • Geen stand-still in versoepeling handhavingsbeleid - vonnis 1 / arrest 2 - Joris Gebruers
 • Zonevreemde basisrechten: nee heb je, ja kun je krijgen - arrest 1 / tussenarrest 2 - Redactie
 • Het Grondwettelijk Hof lust de lus niet - Caroline De Mulder
 • Verkopen zonder bodemattest: risky (immo-)business - vonnis 1 / arrest 2 / vonnis 3 - Redactie
 • Wel en wee van wettelijke hypotheek - arrest 1 / vonnis 2 - Antoon Lust
 • Erfgoed instandhouden, kost wat kost? - Redactie
 • Gezocht voor onmiddellijke inwerkingtreding: moderne onteigeningswetgeving - Jan Opsommer
 • De plaats van het paard op het ruimtelijk schaakbord - arrest 1 / arrest 2 - Wouter De Cock
 • Het stakingsbevel op de grens van rechtspreken en besturen - vonnis 1 / arrest 2 / beschikking 3 / vonnis 4 - Redactie
 • De cautio iudicatum solvi in artikel 194 van het Vlaamse gemeentedecreet - arrest 1 / vonnis 2 - Pierre Lefranc
 • Verhalen vanuit de kelder: de profundis - arrest 1 / arrest 2 / arrest 3 - Redactie
 • Bezetting na onteigening: op de schopstoel? - vonnis 1 / vonnis 2 / arrest 3 - Pieter Jongbloet
 • België-Nederland voor gevorderden: mitigatie is géén compensatie - Hendrik Schoukens
 • Bestuurlijke bemiddeling: leiden alle wegen naar Rome? - tussenarrest 1 / tussenarrest 2 - An Van den broeck
 • Raad van State vindt onpartijdige partijvoorzitter - Redactie
 • Onvermoede bedenkingen bij (praetoriaans) vermoeden van vergunning - Bram De Smet
 • Raad van State gelooft niet in Lazarus - arrest 1 / arrest 2 - Redactie
 • Ambtshalve verwijdering van afvalstoffen: wie betaalt het gelag? - arrest 1 / arrest 2 - Redactie
 • Verzenden afschrift beroep: 'gelijktijdig' moet, maar voor- of nadien is ook goed  arrest 1 / arrest 2 - Floris Sebreghts
 • Krotbescherming als onroerend erfgoedbeleid? - vonnis 1 / arrest 2 - Redactie
 • De redelijke termijn revisited - arrest 1 / arrest 2 - Antoon Lust
 • Une histoire belge: over een frietkraam in Veurne - vonnis 1 / vonnis 2 - Redactie
 • Trouwboekje gedeputeerde telt mee - arrest 1 / arrest 2 - Redactie
 • Cursus onderhandelen voor de onteigenaar: hoe noodzakelijk moet een onteigening zijn? - arrest 1 / vonnis 2 - Jan Beleyn
 • Herstelvordering en redelijke termijn: voortschrijdend inzicht? - Matthias Valkeniers
 • Het speelveld van de milieustakingswet - vonnis 1 / arrest 2 / arrest 3 /  beschikking 4 / beschikking 5 / arrest 6 -Redactie
 • Verkavelen van een deel van een gebied: half werk is geen werk? - arrest 1 / arrest 2 - Redactie
 • Van planologisch gereserveerd tot planologisch neutraal - vonnis 1 / vonnis 2 / arrest 3 - Redactie
 • De vele geheimen van het vermoeden van vergunning - vonnis 1 / arrest 2 - Annelies Maes

Na het gerecht

 • Zomerdialogen
 • In de reeks 'Onze Omgeving'
 • Basisopleiding 2014