Menu

2014/3

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • Vertrouwen verbinden vooruitgaan

Cocktail

 • Wat moet er aan de onteigeningswet van 1962 veranderen? - Martin Denys

Voor het gerecht

 • Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning: omgevingsvergunning in aantocht! - Gaetane Maes en Kabinet Liesbeth Homans
 • Het nieuwe handhavingsdecreet ruimtelijke ordening van 23 april 2014: een eerste opstap naar een geïntegreerde omgevingshandhaving - Karen van Alsenoy
 • Een nieuwe aanpak van complexe (investerings)projecten: het decreet betreffende complexe projecten van 25 april 2014 - Luc Goedertier
 • Nieuw reparatiespoor voor integratiespoor plan-MER - Michel Roosemont
 • Bindende advisering in de stedenbouwkundige verugnningsprocedure - Steven Denys
 • Natuurbescherming buiten de lijntjes: de algemene natuurtoets als imperfect antwoord op het verlies aan natuur in Vlaanderen? - Hendrik Schoukens
 • Eenheid tussen onoverwinnelijke dwaling van de bouwheer en overheidsaansprakelijkheid? Het cassatiearrest van 28 maart 2013 - Antoon Lust

Bij het gerecht

 • RUP springt tegen de balken - Redactie
 • Intrekking van Europees beschermd statuut - Geert Van Hoorick
 • De zorg voor uw kinderen is een gemeenschapstaak - Redactie
 • De screening gescreend - Redactie
 • Schadevergoeding vereist bij landschapsbescherming - Lisa Vandenhende
 • De (on)zin van de injunctie - Redactie
 • De moeilijke verhouding tussen het gewoonlijk gebruik en de vermoedens van vergunning - Gregory Verhelst
 • Met veel goede wil: 'onteigening toegestaan!' - Redactie
 • Aankoopplicht VCRO: ledigheid is des duivels oorkussen - Jan Beleyn
 • Je beste steentje voorzetten - Redactie
 • Een café zonder vergunning is als een café zonder bier: triestig! - Redactie
 • Verhelpen aan weigeringsmotieven - draaien de molens verder? - Redactie
 • Wiskunde voor zonevreemde dummies - Annelies Maes
 • De multifunctionaliteit van agrarische gebieden - Redactie
 • Dwangsom als prikkel, niet als dodelijke stroomstoot - Antoon Lust
 • Bodemsaneringsdeskundige, pas op je volumes! - Redactie
 • De exceptie van onwettigheid: inzetbaar in de aanval of enkel in de verdediging? - Jan Theunis
 • Een boompje opzetten na ontbossing: het ene bos is het andere niet - Sarah Brouwers
 • Hinder als hinderlijk onderdeel van de goede ruimtelijke ordening - Redactie
 • London calling: Britse Supreme Court kan legislatieve validatie wél smaken! - Hendrik Schoukens
 • Wie wil gehoord worden, moet niet noodzakelijk luid roepen - Redactie
 • Boer bezorgt overheid kiespijn - Pieter Thomaes
 • Virtuele of werkelijke leegstand, fiscus aan de winnende hand? - Filip van Dievoet
 • Een RUP op maat is soms een maat voor niets - Redactie
 • De verhouding tussen burgerlijke rechten en vergunningen: no more boundaries? - Sofie De Maesschalck
 • Negatief anticiperen... ook motiveren? - Redactie

Na het gerecht

 • Reactie Uplace bijdrage Meester Hendrik Schoukens