Menu

2015/1

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • Over Fitness Check en Body Mass Index

Cocktail

 • De stilzwijgende omgevingsvergunning: het geluid van de stilte – Isabelle Larmuseau

Voor het gerecht

 • Nieuw maatpak en nieuwe procedureregels voor Raad voor Vergunningsbetwistingen - Annelies Maes
 • De toegang tot de Europese rechter in milieuzaken na de arresten van het Hof van Justitie van 13 januari 2015: Kafka revisited? - Hendrik Schoukens
 • Het ‘gezin’ ook als hoeksteen van het omgevingsrecht? - Bram De Smet
 • The true face of Better Regulation regarding environmental policy - The Avosetta Group

Bij het gerecht

 • Brussel (en het GwH) in de bres voor het klimaat - redactie
 • Een nieuwe deuk voor de ‘gebruiksleer’ van de stedenbouwkundige inspectie - Antoon Lust
 • Moet de deputatie horen wie erom vraagt? - Bram Vandromme
 • De generatiewissel en de (tweede) landbouwbedrijfswoning: bezint eer ge begint… - Karolien Beké
 • Overtreders opgelet: de autosnelweg begint altijd aan de oprit - redactie
 • Groen licht voor commerciële rusthuizen in blauwe zones - Sofie De Maesschalck
 • Het integratiespoor, nog steeds een dwaalspoor? - Günther L'heureux
 • Overheid niet altijd aansprakelijk na vernietiging vergunning - Frederik Haentjens
 • Van MTHEN naar ‘hoogdringendheid’ - Charlotte De Wolf
 • De onvermoede mogelijkheden van de stedenbouwkundige verordening - Konstantijn Roelandt
 • Inspectie moet/mag zich niet bezig houden met ‘prutsen’ - redactie
 • Geen peis en vree op de trage wegels - Philippe Van Wesemael
 • Goed zijn voor de dieren zorgt niet altijd voor een goede ruimtelijke ordening - redactie
 • Bodemverontreiniging bij de buren: over de grens tussen hinder en schade - Sarah Brouwers
 • RvVb verdedigt eigendomsrecht - Ann-Sophie Vandaele
 • Gesleutel aan architectuur van zonevreemde bepalingen VCRO - Michel Roosemont
 • Missing planologische link bij opvullen van kraters mijnterril - redactie
 • Vleermuizenissen - Caroline De Mulder
 • Zonnepanelen: lommer en kwel - redactie
 • Jeroen Brouwers lijkt strijd tegen bouwinspectie te verliezen - Joris Gebruers
 • Is pandje breken ook pandje heropbouwen? - Jelle Snauwaert
 • Nieuwe vogel gespot in Vlaanderen: de para-agrarische duif! - Jan Beleyn
 • En wat nadat de schending van de redelijke termijn authentiek is vastgesteld? - Antoon Lust
 • Het recht op gezonde lucht voor stedelingen: HvJ dwingt UK tot nemen van striktere milieumaatregelen - Hendrik Schoukens
 • Parenclubs in Vlaanderen: over goede zeden en goede ruimtelijke ordening - redactie
 • Onteigeningsonderhandelingen nemen vlucht vooruit - Wouter De Cock
 • Niet consequent is ook niet redelijk - redactie
 • Alles op zijn tijd: eerst de vergunning voor de weg, en dan pas voor de constructie - Floris Sebreghts en Véronique Wildemeersch
 • Dierenwelzijn en onveiligheidsgevoel geen redenen om milieuvergunning te weigeren - Pieter Jan Vervoort
 • Forfaitair karakter planschadevergoeding: de aanhouder wint... maar wanneer? - Matthias Valkeniers
 • Dwingende beslissingstermijnen in de VCRO. Of toch niet (altijd) - Annelies Maes