Menu

2015/2

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • ICE: in case of emergency - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • Het schimmenspel van het internationale klimaatbeleid– Aviel Verbruggen

Voor het gerecht

 • De klimaatzaak: een moeilijke evenwichtsoefening in rechterlijk activisme? - Anemoon Soete & Hendrik Schoukens
 • De nieuwe procedure in kortgeding voor de Raad van State: (R)evolutie? - Pieter Naessens
 • Het gewijzigde bodemdecreet: veel nieuws onder de grond - Stijn Vandamme
 • Natuurinclusief ontwerpen en Natura 2000 - H.E. Woldendorp

Bij het gerecht

 • De parking van discotheek Carré: it takes two to tango - Pieter Thomaes
 • Volle rechtsmacht inzake stedenbouwkundige herstelmaatregelen: gedaan met de klassieke dogma’s? - Antoon Lust
 • Integrale ruimtelijke afweging ook nodig bij sectorale planinitiatieven - Redactie
 • Art. 19 Ger.W. als grendel op het skatepark - Redactie
 • Convenant voor brownfield geen verboden terrein voor RvS - Ann-Sophie Vandaele
 • Ook bij een exceptie van onwettigheid moet je belang hebben - Lise Vandenhende
 • ‘Beperkt’ beroep instellen niet zonder risico - Redactie
 • Stakingsbevel voor kasteel de Bueren legt Delvoye in de luren - Wouter De Cock
 • My way or the highway: duurzame planning en rechtsbescherming - Jelle Snauwaert
 • Cassatie zegt formele motivering herstelvordering formeel vaarwel - Frederik Haentjens
 • Imbos-arrest RvS stuurt deputaties het bos in - Redactie
 • De UDN-procedure voor de RvVb: 50 shades of hoogdringendheid? - Caroline De Mulder
 • In of uit de boot bij een RUP, en de gelijkheids- en verwachtingsleer - Antoon Lust
 • Jachtperikelen - Redactie
 • Economische expansie en recht van wederafstand: zorgt het Grondwettelijk Hof voor een big bang - Matthias Valkeniers?
 • Tuincentra in agrarisch gebied. Alleen ‘eigen kweek’? - Redactie
 • Herstelvordering struikelt over onwettig advies HRH - Michiel Deweirdt
 • Onteigeningsvergoeding en bodemverontreiniging: hoger-lager, of billijker? - Redactie
 • Stedenbouwkundige lasten als verse spijs voor de noodlijdende gemeentekas - Jan Beleyn
 • RvS lust door de aanvrager voorgekauwd ontwerp van besluit niet - Redactie
 • Para-agrariërs van diverse pluimage/divers gepluimde agrariërs - Bram De Smet
 • Ook bij de afwerkingsregel: goed begonnen is half gewonnen! - Sofie De Maesschalck
 • Eigenaar opgewaardeerd als ‘derde belanghebbende’ in procedure voor RvVb - Redactie
 • Nu het rooilijnplan. Wanneer (ooit) de onteigening? - Antoon Lust
 • Vertrouwensbeginsel vs. verkavelingsvergunning - ‘In verkavelingsvergunning we trust’ - Michel Roosemont
 • RUP mag (sport)velden open laten - Caroline De Mulder
 • RvVb zet bijkomende rem op het verkavelen van woonuitbreidingsgebied - Gregory Verhelst