Menu

2015/3

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • Pas(se)-vite - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey en Antoon Lust

Cocktail

 • Het decreet complexe projecten en de kendoementaliteit - Isabelle Larmuseau

Voor het gerecht

 • Een flexibel én rechtszeker ruimtelijk uitvoeringsplan: bestaat dat wel? - Emma Vanderstraeten
 • De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in Nederland als inspiratiebron voor Vlaanderen: pas op de plaats of een stap vooruit? - Hans Woldendorp en Hendrik Schoukens
 • Intercommunales en planbaten - Konstantijn Roelandt

Bij het gerecht

 • Vergroot de (afval)hoop
 • Misbruik van vergunning
 • De toets aan bestemmingsvoorschriften laat soms ongevoelig
 • Voorwaardelijke akteneming klasse 3-inrichtingen door de RvS gewikt en gewogen
 • Vergunning nodig of niet? Zoek het zelf maar uit!
 • Rechtsbescherming inzake MER-screening is Europese ‘must’
 • Motiveren door verwijzing: ja, maar...
 • Eerste hulp bij administratieve voorkooprechten
 • Milieustakingsvordering geen alternatief voor herstelvordering voor beschermd erfgoed
 • Regularisatievergunning brengt onbetaalde aannemer (geen) soelaas: the sequel
 • Opgelet! Werf in uitvoering (en uitbreiding)
 • Beestenboel in het agrarisch gebied
 • RvVb om de tuin geleid
 • De Nederlandse klimaatoverwinning: revolutie met recht of common sense?
 • Komt Lazarus ooit nog overeind?
 • Ook een migrant is ruimtelijk relevant
 • Formalisme bij planschadevorderingen: noodzakelijk kwaad of exces?
 • Tweespalt in het buurtwegencontentieux
 • Geen verslag PSA voor één dag
 • Landbouw en natuur: gezond boerenverstand? Natuurlijk!
 • Nooit afpersing in vergunningsgeschillen?
 • Verkavelingsvoorschriften. Zo helder als koffiedik?
 • Schaliegas binnen de krijtlijnen van het EU milieurecht: frack off?
 • Onteigenen‘Ten private nutte’: waar ligt de grens?
 • Opname in het vergunningenregister: niets beslist is nog niet (stilzwijgend) geweigerd?
 • Impact van de milieuschaderichtlijn op de nationale aansprakelijkheidsregeling: de vervuiler betaalt niet altijd
 • Verval stedenbouwkundige vergunning: bezint niet te lang eer ge begint!
 • Nederlands voor gevorderden: het verschil tussen een ‘bepaald’ en een ‘bepaalbaar’ tijdstip
 • Zelfrealisatie als natte maar verre droom voor menig promotor
 • Je bent bevoegd, of niet bevoegd. Of toch niet?
 • Gemeenschapsvoorzieningen van de wieg tot het graf, ook met winstbejag
 • Injunctie RvVb biedt onroerend erfgoed bescherming
 • Take the money and run bij onwettige onteigening? The sequel!