Menu

2015/4

U bent hier

Inhoud

Op het menu

 • Goede voornemens - Isabelle Larmuseau, Tom De Waele, Peter Flamey, Antoon Lust

Voor het gerecht

 • Subjectieve rechten en de burgerlijke rechtbanken: koele minnaars of een duurzaam huwelijk? - Christophe Smeyers en Floris Sebreghts
 • Milieudemocratie in het Uplace-contentieux: Aarhus via the backdoor? - Hendrik Schoukens
 • De bestuurlijke lus is dood, lang leve de bestuurlijke lus - Charlotte De Wolf
 • Vooruitgang bij ‘geen achteruitgang’ - Hans Erik Woldendorp

Bij het gerecht

 • GwH schuift de hete GAS-aardappel door naar de rechter
 • Aan handen en voeten gebonden: substitutie door de RvS
 • Informatietekorten bij verkoop. Over stedenbouwkundige inbreuken, illegale ontbossing en de vrijwaringsverplichting
 • Texas City Tremelo: niet vermoed vergund, dus ten dode opgeschreven?
 • Op het randje: stopt de hinder aan de gebiedsgrens?
 • De lusten en lasten van het onroerenderfgoeddecreet grondwettelijk gewikt en gewogen
 • Non bis in idem in het omgevingsrecht
 • Sociale lasten vernietigd. Wie betaalt het gelag?
 • Respect voor stukjes en strookjes groen
 • De niet onteigende derde voor de RvS: de ene derde is de andere niet!
 • Strenge winters in Schilde: zeven hectare woonpark bevroren
 • Overdracht zonder voorafgaand bodemattest is risky business voor verkoper
 • No more full throttle in Lochristi
 • Decreetgever slaagt (toch) in herexamen ?herstel integratiespoor?
 • Ongunstig advies HRH geen onoverkomelijke hindernis
 • Verkavelingswijziging: inspraak of medebeslissingsrecht?
 • (Over)ijverige GSI in zijn hemd gezet door hoven en rechtbanken
 • RvS heeft grote impact op handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact
 • Een lesje logica: zeg nooit zomaar woongebied tegen woonuitbreidingsgebied!
 • Sanctiearsenaal bij koop verontreinigde grond: krijgen is de kunst
 • Verzonken bunkers moeten opnieuw worden gelift
 • Geen mildere strafwet in het omgevingsrecht?
 • Het belang van het belang (part three). Het verworpen middel en de cassatierechter
 • Dwangsombevoegdheid HRH botst op het Grondwettelijk Hof
 • Op zoek naar de hoofdfunctie van een gebouw. Moeder, waarom bowlen wij?
 • Voorschot brandverzekeraar zet hersteltermijn zonevreemde woning ?on hold?
 • Einde van de multiple choice van rechtsgronden inzake onteigenings- en beschermingsbesluiten zonder compensatie?
 • Geen money run bij onwettige onteigening met bodemverontreiniging