Menu

2019/4

U bent hier

In een notendop

Zorgt de volgende Commissie voor Europese Green Deals? Waarom verwierp het Grondwettelijk Hof de algemene opheffing van artikel 194 van het Gemeentedecreet? Welke rol en invloed hebben advocaten bij strafrechtelijke procedures voor milieumisdrijven? De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op de vordering tot herziening, de exploitatie van de kerncentrales van Doel, afvalstoffen ontstaan aan boord van schepen, …

Bijdrage in de kijker

Zorgt de volgende Commissie voor Europese Green Deals?
Jan De Mulder

Na het onvermijdelijke wheeling and dealing werden de gedoodverfde Spitzenkandidaten Manfred Weber en Frans Timmermans – zelfs voor insiders verrassend – gepasseerd door Ursula von der Leyen voor het voorzitterschap van de nieuwe Europese Commissie. Reeds in de Commissie-persmededeling na haar aanstelling werd Ursula von der Leyen meermaals geciteerd en inzake milieu en klimaat legt ze de lat op het eerste zicht wel hoog: “Ik wil dat de Europese Green Deal kenmerkend wordt voor Europa."

Maar hoe zit het nu echt met de slaagkansen van de Green Deal-ambities van de nieuwe Commissie? Jan de Mulder neemt die ambities – en de nieuwe Commissie – onder loep.

Zorgt de volgende Commissie voor Europese Green Deals?

Woord vooraf

Mede-eigenaars van omgevingsbeleid
Isabelle Larmuseau

Na de installatie van de Vlaamse regering en de goedkeuring van het Regeerakkoord, bracht omgevingsminister Zuhal Demir haar beleid voor de regeerperiode 2019-2024 in kaart, in de Beleidsnota Omgeving.

De grote klemtoon op betrokkenheid van burger en maatschappij springt in het oog: ‘omgevingsbeleid in co-creatie met de samenleving’, luidt één van de subtitels van de Beleidsnota. De minister zet actief in op sensibilisering en betrokkenheid: ‘Burgers en bedrijven zijn voor mij mede-eigenaar van het omgevingsbeleid’. Zij zal de participatiemogelijkheden op lokaal niveau bevorderen, zodat bewoners, handelaars, bedrijven en landbouwers actief deelnemen aan projecten en processen die hun leefomgeving mee bepalen. Zij zal partnerschappen opbouwen met lokale besturen, met middenveldpartijen en met koepels van omgevingsprofessionals. Zij zal samen met hen lerende netwerken ontwikkelen. Tegelijk trekt de minister grenzen, waarvan wij de contouren nog moeten leren kennen: ‘zonder afbreuk te doen aan efficiënte en effectieve inspraak’, zal zij het maatschappelijk belang laten primeren boven individuele belangen.

In 2020 zal een globale evaluatie plaatsvinden van het Omgevingsvergunningsdecreet. Op basis van deze evaluatie zal worden gezorgd voor een gebruiksvriendelijk Omgevingsloket doorheen het hele vergunningentraject. Ook een verdere integratie van de op vandaag naast elkaar bestaande procedures voor ruimtelijke planning, vergunningen en complexe projecten staat op de agenda, want ‘feitelijk hebben die verschillende procedures dezelfde doelstelling, namelijk realisatie op het terrein’. Er komen dus alweer andere tijden, slecht nieuws voor wie hoopte dat het einde van de wijzigingsdrift in zicht was.

Dat er reeds aan de vooravond van 2020 één en ander beweegt, leest u in dit eindejaarsnummer. Voor de evaluatie van het Omgevingsvergunningsdecreet en Omgevingsloket zal de minister gebruik kunnen maken van de bijdrage over de omgevingsberoepen (Koen Dewulf en Sophie Ide). Relevant voor het nieuwe beleid is ook de bijdrage over klimaat en energie (Julie Vanhoenacker), over de Europese Green Deals (Jan De Mulder), over asbest (Hans Woldendorp) en over bemiddeling door de Vlaamse bestuursrechter (Chloé Van Craen). De indrukwekkende vijftien commentaren bij beeldbepalende omgevingsrechtspraak, worden voorafgegaan door twee advocaat-gerelateerde bijdragen: één over innovatie in de advocatuur (Jan Roggen) en één over de rol van de advocaat bij strafrechtelijke procedures voor milieumisdrijven (Sandra Rousseau en Dietrich Earnhart). Het advocatenbloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan.

Inhoud

Op het menu
 • Mede-eigenaars van omgevingsbeleid - Isabelle Larmuseau
Cocktail
 • De rol van een advocaat bij strafrechtelijke procedures voor milieumisdrijven - Sandra Rousseau en Dietrich Earnhart
 • Advocaten en rechters moeten (meer) op zoek naar de noden van de rechtszoekende - Jan Roggen
Voor het gerecht
 • De omgevingsberoepen: West-Vlaamse ervaringen uit het leven gegrepen - Koen Dewulf en Sophie Ide
 • Klimaat en energie: het Vlaams Regeerakkoord uitgelicht - Julie Vanhoenacker
 • Zorgt de volgende Commissie voor Europese Green Deals? - Jan De Mulder
 • Ongedane zaken nemen geen keer: de sanering van asbestt oepassingen in Nederland - Hans Erik Woldendorp
Bij het gerecht
 • Het Grondwettelijk Hof als doorn in het oog voor de Codextrein. Quid met de landschappelijk waardevolle gebieden? - Koen Van den Wyngaert
 • Stilstaan bij de wachttermijn. Is de afschaffing van de wachttermijn een aanzienlijke vermindering van de rechtsbescherming van het recht op de bescherming van het leefmilieu? - Thomas Sterckx en Birgit Creemers
 • Een vervallen planologisch attest leidt tot een onwettig ruimtelijk uitvoeringsplan - Stijn Verbist en Deniz Bahtijarevic
 • Een overheid met verplichtingen kan niet meer plannen - Robin Verbeke
 • Milieuverenigingen trappen in Doel en winnen heenmatch - Vanessa McClelland
 • De wedergeboorte van artikel 194 van het Vlaamse Gemeentedecreet - Pierre Lefranc
 • Extreme Makeover: Home Edition en het vermoeden van vergunning - Evelien De Taeye
 • Geen zin om schadevergoeding te betalen? Trek de beslissing in! - Florence Lobelle
 • Overstromingsrisicokaarten: niet zo vrijblijvend als men zou (willen) denken - Cathy Suykens
 • De VEN-toets is strenger dan de habitattoets… en dat mag, zegt het Grondwettelijk Hof - Jan Verheeke en Sandra Sliwa
 • De vordering tot herziening: het zwaard van Damocles boven het hoofd van de onteigenende overheid - Céline Bimbenet
 • Een foutief betekende beslissing is geen onwettige beslissing. Pleidooi voor een correcte betekening - Stijn Verbist en Karel Veuchelen
 • Retroactieve vervalregeling voor handelsvestigingsvergunningen? Grondwettelijk Hof fluit de Vlaamse decreetgever terug - Leandra Decuyper
 • Afvalstoffen ontstaan aan boord van schepen: navigeren door troebel water - Christophe Schelfaut
 • Ook in het digitale tijdperk primeert rechtszekerheid inzake beroepstermijnen - Annelies Maes
Zonder het gerecht
 • Vlaamse bestuursrechter: bescheiden toezichthouder of bemiddelaar? - Chloé Van Craen
Na het gerecht
 • Ongedane zaken nemen geen keer: wanneer gaat het asbeststof liggen in Vlaanderen? - Isabelle Larmuseau
Overtuigd?