Menu

2020/1

U bent hier

In een notendop

TOO 2020/1Stikstof: hoe moet de recente rechtspraak, met die van de RvVb op kop, geïnterpreteerd worden? Welke regels zijn er in Nederland gesteld aan het toepassen van grond en baggerspecie (en welke rol speelt de invoer van grond en baggerspecie uit Vlaanderen daarin)? Urgendazaak: waar staan we nu?  Wat is de impact van de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn op de dierenwelzijnswet van 1986? Ruimtelijke structuurplannen zijn niet plan-MER-plichtig, of wel?

De antwoorden op deze en vele andere vragen leest u in dit nummer van TOO, het onmisbare tijdschrift voor iedereen die bij de bescherming en de ordening van de menselijke leefomgeving betrokken is.

Boeiende bijdragen over vernieuwende wetgeving en interessante actualiteit krijgen het gezelschap van pertinente besprekingen van bepalende omgevingsrechtspraak, die in dit nummer o.a. slaat op het begrip "milieugerelateerde angstschade", professionele paardenhouderijen in agrarisch gebied, de watertoets, advocatenkosten en artikel 16 van de Grondwet, ... 

Geabonneerd op TOO?

Woord vooraf

Naar beneden kijken
Isabelle Larmuseau

In de TOO-editie van afgelopen zomer wezen we op de ambitie van de nieuwe Vlaamse regering om een regeerakkoord te maken ‘dat Vlaanderen naar boven doet kijken’. De Vlaamse minister-president verduidelijkte toen dat ‘kijken naar het Noorden’ werd bedoeld, meer in het bijzonder ‘kijken naar Nederland’.

Het lijkt wel alsof daarmee een vloek werd uitgesproken. Nooit eerder had Nederland het op omgevingsvlak zo hard te verduren als nu. Meest in het oog springend is de recente beslissing van het Nederlandse kabinet om vanaf maart de maximumsnelheid op Nederlandse wegen te verlagen naar 100 kilometer per uur. Deze snelheidsverlaging komt er om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het is slechts één van de vele spoedmaatregelen die Nederland neemt na het arrest van de Nederlandse Raad van State dat het stikstofbeleid niet genoeg bescherming biedt aan natuurgebieden.

Ook het PFAS-dossier sloeg in Nederland in als een bom. PFAS is een groep van 6000 verontreinigende stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen. Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het om zeer zorgwekkende stoffen gaat. Deze probleemstoffen zijn op vandaag nog niet genormeerd. Om die reden gaf Nederland de hoofdrol aan het voorzorgsbeginsel: voorkomen dat het probleem zich verder verspreidt, onder meer bij hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Weerom ging Nederland op slot.

Ook in Vlaanderen is er stikstof en zijn er PFAS. Moeten we bij de aanblik van het Noorden dus niet stilaan ‘naar beneden kijken’?

In deze TOO-editie gaan de Noorderlingen Hans Woldendorp en Michiel Gadella alvast in op de regulering van het toepassen van grond en baggerspecie in Nederland en de repercussies daarvan op Vlaanderen. Eveneens uit Nederland komt watergerelateerde inspiratie over rivierrechten voor de Schelde en de oprichting van een Natuurschap Waddenzee.

Ook het klimaatthema is niet meer van de TOO-agenda weg te denken. Jan De Mulder houdt ons stipt op de hoogte van alle nadere evoluties en details van de Europese Green Deal. Pierre Lefranc gaat in op de merites van de Urgenda-rechtspraak.

Upcoming is verder het thema van het dierenwelzijn. Jennifer Dubrulle bespreekt de impact van de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn. Dat de ambities van Vlaams minister van dierenwelzijn
Ben Weyts torenhoog blijven, mag blijken uit onder meer de toekomstige Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn.

De TOO-rechtspraakcommentaren handelen over heikele kwesties zoals de impact van stikstof op Europees beschermde natuur, de plan-milieueffectrapportageplicht voor ruimtelijke structuurplannen, de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor ‘milieugerelateerde angstschade’ in relatie tot asbest, de nietigheid van overeenkomsten in strijd met de stedenbouwwetgeving, de vergunbaarheid van paardenhouderijen en collectieve volkstuinen in agrarisch gebied en het recupereren van advocatenkosten in onteigeningszaken.

Heeft u het gevoel dat u bij dit alles wel eens het omgevingsnoorden zou kunnen kwijtraken? Lees dan snel het ‘checklist manifest’ van Claire Buggenhoudt!

Bijdrage in de kijker

Het checklist manifest voor juristen
Claire Buggenhoudt

De eerste TOO van het jaar is het perfecte platform voor goede voornemens. Heeft u geen goede voornemens gemaakt? Dan helpt Claire Buggenhoudt u graag verder. U kan in 2020 een nieuwe werkwijze testen die uw foutenmarge drastisch zal verkleinen. Door de implementatie van dit wondermiddel werd het aantal overlijdens naar aanleiding van chirurgische ingrepen met 47 % verminderd. Toch zijn, ondanks deze spectaculaire resultaten, niet alle chirurgen bereid om de nieuwe werkwijze toe te passen. Waarom niet? Omdat het gaat over een doodsimpele checklist ...

Het checklist manifest voor juristen

Inhoud

Op het menu
 •  Naar beneden kijken - Isabelle Larmuseau
Cocktail
 • Van regionalisering van dierenwelzijn tot Vlaamse Codex voor Dierenwelzijn - Ben Weyts
 • Het checklist manifest voor juristen - Claire Buggenhoudt
Voor het gerecht
 • De impact van de regionalisering van de bevoegdheid dierenwelzijn op de dierenwelzijnswet van 1986 - Jennifer Dubrulle
 • De Urgenda-case of het drama van het (internati onaal) milieurecht - Pierre Lefranc
 • En route voor de Europese – goed geregelde – Green Deal? - Jan De Mulder
 • Een evenwichtsoefening op een smalle balk. De regulering van het toepassen van grond en baggerspecie in Nederland - Hans Woldendorp en Michiel Gadella
 • Naar rivierrechten en hoederschap in het Europese stroomgebiedbeheer (en dat van de Schelde in het bijzonder)? - Herman Kasper Gilissen, Cathy Suykens, Maarten Kleinhans, Marleen Van Rijswick en Karianne van der Werf
 • Hoog tij(d) voor een Natuurschap Waddenzee: Voorstel voor een nieuwe vorm van governance van de Waddenzee - Tineke Lambooy, Jan van de Venis en Christi aan Stokkermans
Bij het gerecht
 • Na Nederland ook Vlaanderen? Stikstof geeft stof tot nadenken… - Sandra Sliwa en Jan Verheeke
 • Ruimtelijke structuurplannen zijn niet plan-MER-plichtig. Of wel? - Matthias Strubbe en Robin Verbeke
 • Een verkenning van de grenzen van het begrip ‘milieugerelateerde angstschade’ - Evelien de Kezel
 • Waar kunnen de paarden nog op stal? Over professionele paardenhouderijen in agrarisch gebied - Janna Bauters
 • Collectieve volkstuin in agrarisch gebied. Zonevreemd of niet? - Annelies Maes
 • Gedaan met het automatisme bij de nietigverklaring van een overeenkomst in strijd met de stedenbouwwetgeving - Florence Lobelle
 • Een watertoets die barsten vertoont - Evelien De Taeye
 • Advocatenkosten en artikel 16 van de Grondwet: forfaitair, is dat wel fair? - Koen Van den Wyngaert
Overtuigd (en nog niet geabonneerd op TOO)?