Menu

Nieuws

U bent hier

Verzamelbesluit ruimtelijke ordening definitief goedgekeurd

Verzamelbesluit ruimtelijke ordening definitief goedgekeurd

Op 12 november verscheen in het Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage.

 

Dit besluit wijzigt onder meer de vrijgestelde handelingen, de handelingen die als handeling van algemeen belang beschouwd worden, de vergunningsplichtigefunctiewijzigingen en de handelingen waarvoor de medewerking van een architect vereist is. 

 

Daarnaast voert dit besluit ook nog enkele technische aanpassingen en correcties door.

 

Bron: Departement Omgeving