Menu

Nieuws

U bent hier

Update: digitale indiening en behandeling aanvragen!

Update: digitale indiening en behandeling aanvragen!

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel besluit van 23 november 2018 tot uitvoering van artikel 153/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 

Artikel 153/1 luidt als volgt:

 

"Met toepassing van artikel 14/1, vijfde lid, en in afwijking van artikel 14/1, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014 en de bepalingen van dit besluit wat betreft digitale indiening, worden aanvragen die louter betrekking hebben op kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen per beveiligde analoge zending ingediend in vier exemplaren, waarvan twee exemplaren op papier en twee exemplaren op een leesbare, virusvrije USB-stick.

 

In afwijking van de bepalingen van dit besluit wat betreft digitale behandeling worden aanvragen die louter betrekking hebben op kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen analoog behandeld, met inbegrip van de bekendmaking van de beslissing.

 

De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, en de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, bepalen gezamenlijk de datum vanaf wanneer aanvragen die louter betrekking hebben op kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen digitaal ingediend kunnen worden en vervolgens digitaal behandeld worden."

 

Het MB van 23 november 2018 bepaalt nu dat aanvragen die louter betrekking hebben op kleinhandelsactiviteiten of vegetatiewijzigingen digitaal ingediend en vervolgens digitaal behandeld kunnen worden en dit met ingang van 15 januari 2019.