Menu

Nieuws

U bent hier

Implementatie 6e mestactieprogramma

Implementatie 6e mestactieprogramma

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 24 mei 2019 houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft.

Het mestactieprogramma omvat maatregelen om de verontreiniging van water door nitraten uit agrarische bronnen te verminderen en verdere verontreiniging te voorkomen.

Het definitieve mestactieprogramma vindt u hier terug.