Menu

Nieuws

U bent hier

Wijziging terminologie in omgevingswetgeving door Bestuursdecreet

Wijziging terminologie in omgevingswetgeving door Bestuursdecreet

Op 1 januari 2019 trad het nieuwe Bestuursdecreet in werking en dit brengt verschillende wijzigingen met zich mee, zo ook in omgevingsgerelateerde wetgeving.

Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Besluit van 10 mei 2019 van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering aan de terminologie van het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

En wat verandert er binnen het omgevingsrecht?

De terminologie wordt aangepast in:

 - Het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Hoofdstuk 3)

- Het VLAREBO-besluit van 14 december 2007 (Hoofdstuk 42)

 - Het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid(Hoofdstuk 45)

 - Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 maart 2010 betreffende stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen (Hoofdstuk 52)

- Het Energiebesluit van 19 november 2010 (Hoofdstuk 54)- Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in artikel 32duodecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (Hoofdstuk 77)