Menu

Nieuws

U bent hier

Samenstelling GECORO, hoe beginnen?

Samenstelling GECORO, hoe beginnen?

To do

Nadat de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd is, is hij het die een aantal adviesraden moet oprichten.

Het decreet over het lokaal bestuur bevat in artikel 304 een kader om dat te doen. De gemeenteraad kan nadere bepalingen uitwerken.

In ieder geval is het aan de gemeenteraad om verschillende maatschappelijke vertegenwoordigers en deskundigen voor die adviesraden op te roepen.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of GECORO is er één van. Zij adviseert de gemeente bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid. Maar hoe hiervoor de geschikte kandidaat-leden vinden en wat wordt van hen precies verwacht?

It’s all about the box!

De inhoud van de doos of de samenstelling van de GECORO is de sleutel voor succes. Het is de gemeenteraad die de samenstelling bepaalt.

De decretaal vastgelegde formele samenstelling staat natuurlijk vast. De rol die de GECORO krijgt en de concrete invulling ervan, dat zijn de elementen die de gemeenteraad wel zélf uitdenkt.

Aandachtspunten?

De gemeenteraad denkt best voorafgaand na.

Wordt verwacht dat de GECORO slechts doet wat minimaal is voorzien, of is ze een partner?

Welke maatschappelijke geledingen zijn ‘representatief’ en kunnen de uiteindelijk voordragen vertegenwoordigers wel een goed onderbouwd ‘gedragen’ standpunt brengen? Zijn de kandidaat-deskundigen goed onderlegd in de ruimtelijke ordening?

Blinkt de door het college van burgemeester en schepenen voorgedragen voorzitter uit in communicatie en hoe is zijn/haar verstandhouding met de beleidsverantwoordelijken en de administratie?

Meer info?

Die vindt u hier.