Menu

Nieuws

U bent hier

Winnend regieteam ‘verkavelingswijken in transformatie’ is bekend

Winnend regieteam ‘verkavelingswijken in transformatie’ is bekend

Team Voorland, UHasselt, 51n4e en Tussengoed is het winnend regieteam voor het project ‘Verkavelingswijken in transformatie’. Dat maakten het departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester bekend. Het regieteam begeleidt steden en gemeenten bij zes transformatieprojecten van verkavelingswijken en koppelt hieraan een leertraject voor ruimtelijke praktijk en beleid. Zowel voor de deelnemende gemeenten als de overige lokale besturen.

 

Verspreid wonen verslindt ruimte en energie. Daarnaast ligt het mee aan de oorzaak van het mobiliteitsprobleem. Toch zijn er in Vlaanderen heel wat goed ontsloten 20ste-eeuwse verkavelingswijken mèt ruimte voor bijkomende woningen binnen het bestaande  bebouwde areaal. Heel wat lokale besturen hebben de ambitie om die wijken te herontwikkelen tot duurzame, dynamische en kwaliteitsvolle omgevingen met bijbehorende mix van functies en voorzieningen, ruimte voor groen en water, voor fietsers en wandelaars.

De aanleidingen voor transformatie in die verkavelingswijken kunnen divers zijn: een tekort aan betaalbaar woonaanbod op maat van veranderende gezinssamenstellingen, het vrijwaren van de laatste groene kavels in de buurt, het moeilijk verkocht krijgen van grote woningen die om renovatie vragen,…

 

Ondersteuning en begeleiding op maat

Het regieteam wil ondersteuning bieden bij het onderzoeken, analyseren en begeleiden van concrete projecten van transformatie van dergelijke verkavelingswijken en het overkoepelende leertraject delen met lokale besturen.

In een eerste fase in 2021 analyseert het regieteam zes concrete transformatieprojecten. Daarbij onderzoekt het team de haalbaarheid van de transformatie en de potenties. Voorts brengt het de te betrekken actoren, de mogelijke strategieën, instrumenten en aanpak in kaart.

In een tweede fase, van 2022 tot medio 2024, krijgen drie van de zes transformatieprojecten verdere begeleiding op maat. Per project gaat een ontwerpteam aan de slag dat, in samenwerking met het regieteam, de transformatiestrategie verder uittekent richting uitvoering.  Ten slotte bundelt het regieteam de leerpunten voor de lokale besturen in een brochure.