Menu

Nieuws

U bent hier

 • Nieuw aanvraagformulier bodemattest OVAM

  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad de mededeling dat bij besluit van 12 juni 2019 het nieuwe modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest werd vastgelegd. Dit modelformulier vervangt het modelformulier dat bij ministerieel besluit van 11 mei 2017 werd vastgelegd. Het nieuwe en ...
 • FAQ - GECORO

  Moet de GECORO eerst het huishoudelijk reglement goedkeuren alvorens de gemeenteraad dit kan? Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van agenderen en uitnodigen, de manier waarop binnen de GECORO informatie verspreid en opgevolgd wordt, hoe adviezen worden geformuleerd, hoe met minderheids...
 • Opnieuw verkavelingsvergunningsplicht voor éénlotsverkavelingen. Gemeenten aan zet na arrest Grondwettelijk hof

  Bij arrest van 23 mei 2019 heeft het Grondwettelijk hof de bepaling uit de Codextrein vernietigd op grond waarvan de creatie van één bijkomend perceel op een bestaand bebouwd perceel voortaan met een notariële splitsing kon, zonder voorafgaande verkavelingsvergunning. Het arres...
 • Elke woning heeft voortaan een Mobiscore

  persbericht DEPARTEMENT OMGEVING Dinsdag 18 juni 2019 Elke woning heeft voortaan een Mobiscore Voor elke woning in Vlaanderen kan vanaf nu de Mobiscore berekend worden via de website www.mobiscore.be. De Mobiscore geeft aan hoe goed voorzieningen voor openbaar vervoer, onderwijs, winkels en di...
 • OmgevingConnect nu ook op LinkedIn!

  Krijgt u ook maar niet genoeg van alle content die OmgevingConnect te bieden heeft? Dan is er alvast goed nieuws voor u, want vanaf nu heeft OmgevingConnect ook een eigen pagina op LinkedIn. Wil u nóg sneller op de hoogte gebracht worden van nieuwe content, relevante procedures of intere...
 • De omgevingsvergunning praktische leidraad - Editie 2019

  Zeer binnenkort verschijnt de nieuwe editie van het boek 'De omgevingsvergunning praktische leidraad'. Isabel Dauwe, Kaat Allaert en Veerle Provoost van BOVA ENVIRO+ werkten met veel enthousiasme het handige praktijkboek over de omgevingsvergunning bij. Het boek bevat vier delen bestaan...
 • Stappenplan aanvraag planologisch attest

  In de vorige nieuwsbrief lieten we u al weten dat er in OmgevingConnect tal van procedures te vinden zijn in een handig schema. Probeer het zelf eens uit met de procedure 'Aanvraag planologisch attest'. Er zullen regelmatig nieuwe schema's toegevoegd worden die allemaal als doel heb...
 • Ook een geïnventariseerd pand mag gesloopt worden

  In een recent arrest van 12 maart 2019 met nr. RvVb-A-1819-0711 stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de sloop van een pand dat is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed niet per definitie is uitgesloten, voor zover de vergunningverlenende overheid uitdrukkelijk motiveert ...
 • Asbestasbouwbeleid Vlaanderen - Staatsblad 17 april 2019

  Op 17 april verscheen in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringl...
 • Vlaams parlement zet schouders onder resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines

  Vlaams parlement zet schouders onder resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines   Op 3 april 2019 heeft de plenaire vergadering van het Vlaams parlement de resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines goedgekeurd. De resolutie houdt een reeks...

Pagina's