Menu

Nieuws

U bent hier

 • OmgevingConnect nu ook op LinkedIn!

  Krijgt u ook maar niet genoeg van alle content die OmgevingConnect te bieden heeft? Dan is er alvast goed nieuws voor u, want vanaf nu heeft OmgevingConnect ook een eigen pagina op LinkedIn. Wil u nóg sneller op de hoogte gebracht worden van nieuwe content, relevante procedures of intere...
 • De omgevingsvergunning praktische leidraad - Editie 2019

  Zeer binnenkort verschijnt de nieuwe editie van het boek 'De omgevingsvergunning praktische leidraad'. Isabel Dauwe, Kaat Allaert en Veerle Provoost van BOVA ENVIRO+ werkten met veel enthousiasme het handige praktijkboek over de omgevingsvergunning bij. Het boek bevat vier delen bestaan...
 • Stappenplan aanvraag planologisch attest

  In de vorige nieuwsbrief lieten we u al weten dat er in OmgevingConnect tal van procedures te vinden zijn in een handig schema. Probeer het zelf eens uit met de procedure 'Aanvraag planologisch attest'. Er zullen regelmatig nieuwe schema's toegevoegd worden die allemaal als doel heb...
 • Ook een geïnventariseerd pand mag gesloopt worden

  In een recent arrest van 12 maart 2019 met nr. RvVb-A-1819-0711 stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de sloop van een pand dat is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed niet per definitie is uitgesloten, voor zover de vergunningverlenende overheid uitdrukkelijk motiveert ...
 • Asbestasbouwbeleid Vlaanderen - Staatsblad 17 april 2019

  Op 17 april verscheen in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringl...
 • Vlaams parlement zet schouders onder resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines

  Vlaams parlement zet schouders onder resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines   Op 3 april 2019 heeft de plenaire vergadering van het Vlaams parlement de resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines goedgekeurd. De resolutie houdt een reeks...
 • Update: digitale indiening en behandeling aanvragen!

  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Ministerieel besluit van 23 november 2018 tot uitvoering van artikel 153/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.   Artikel 153/1 luid...
 • Verzamelbesluit ruimtelijke ordening definitief goedgekeurd

  Op 12 november verscheen in het Staatsblad het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage.   Dit besluit wijzigt onder meer de vrijgestelde handelingen, de handelingen die...
 • Versoepeling vergunningsplicht in het omgevingsrecht op komst!

  Bij besluit van 28 september 2018 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gehecht aan een verzamelbesluit dat uiteenlopende bepalingen bevat inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage. Zo wordt o.m. de regelgeving rond vergunningsplichtige functiew...
 • Zet 2019 (nog) slimmer in!

  Het wordt stilaan weer tijd om de kerstboom van onder het stof te halen en de lichtjes op te boenen, maar we zijn er nog niet helemaal. In 2018 verwelkomen wij u graag op onze leerrijke studiedagen. De thema's? Water - 22/11 Handhaving - 20/12 Wil u er bij zijn? Schrijf dan snel in! T...

Pagina's