Menu

Nieuws

U bent hier

 • Recente wijzigingen voor gemeenten inzake de verplichte archeologienota bij ‘omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen’ opgefrist!

  Met ingang van 1 april 2019 is art. 5.4.1 Onroerenderfgoeddecreet gewijzigd. Dat bepaalt wanneer bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen verplicht een archeologienota moet worden gevoegd, en hoe dit precies moet gebeuren. Het volstaat voortaan dat de archeologienot...
 • Toelichting - Bijkomende regelgeving voor het houden van nieuwe gezelschapsdieren

  Recent vaardigde de wetgever twee besluiten uit met het oog op het verbeteren van het welzijn van reptielen en roofvogels in gevangenschap. Binnenkort gelden er ook extra voorwaarden om de hinder, milieuverontreiniging en veiligheidsrisico’s, veroorzaakt door deze dieren, te voorkomen en te...
 • Wijziging terminologie in omgevingswetgeving door Bestuursdecreet

  Op 1 januari 2019 trad het nieuwe Bestuursdecreet in werking en dit brengt verschillende wijzigingen met zich mee, zo ook in omgevingsgerelateerde wetgeving. Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Besluit van 10 mei 2019 van de Vlaamse Regering houdende aanpassing van diverse besluiten...
 • Implementatie 6e mestactieprogramma

  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 24 mei 2019 houdende wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en van het Mestdecreet van 22 december 2006, wat de implementatie van het zesde mestactieprogramma betreft. Het mestactiep...
 • Historiek indelingslijsten VLAREM online

  De indelingslijst bij het VLAREM II die bestaat uit rubrieken die een omschrijving omvatten van de inrichtingen en activiteiten waarvan de exploitatie ernstige risico's of hinder voor de mens en het milieu kunnen inhouden, is al een hele tijd digitaal beschikbaar op OmgevingConnect. Sinds va...
 • Nieuw aanvraagformulier bodemattest OVAM

  Vandaag verscheen in het Belgisch Staatsblad de mededeling dat bij besluit van 12 juni 2019 het nieuwe modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest werd vastgelegd. Dit modelformulier vervangt het modelformulier dat bij ministerieel besluit van 11 mei 2017 werd vastgelegd. Het nieuwe en ...
 • FAQ - GECORO

  Moet de GECORO eerst het huishoudelijk reglement goedkeuren alvorens de gemeenteraad dit kan? Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van agenderen en uitnodigen, de manier waarop binnen de GECORO informatie verspreid en opgevolgd wordt, hoe adviezen worden geformuleerd, hoe met minderh...
 • Opnieuw verkavelingsvergunningsplicht voor éénlotsverkavelingen. Gemeenten aan zet na arrest Grondwettelijk hof

  Bij arrest van 23 mei 2019 heeft het Grondwettelijk hof de bepaling uit de Codextrein vernietigd op grond waarvan de creatie van één bijkomend perceel op een bestaand bebouwd perceel voortaan met een notariële splitsing kon, zonder voorafgaande verkavelingsvergunning. Het arres...
 • Elke woning heeft voortaan een Mobiscore

  persbericht DEPARTEMENT OMGEVING Dinsdag 18 juni 2019 Elke woning heeft voortaan een Mobiscore Voor elke woning in Vlaanderen kan vanaf nu de Mobiscore berekend worden via de website www.mobiscore.be. De Mobiscore geeft aan hoe goed voorzieningen voor openbaar vervoer, onderwijs, winkels en di...
 • OmgevingConnect nu ook op LinkedIn!

  Krijgt u ook maar niet genoeg van alle content die OmgevingConnect te bieden heeft? Dan is er alvast goed nieuws voor u, want vanaf nu heeft OmgevingConnect ook een eigen pagina op LinkedIn. Wil u nóg sneller op de hoogte gebracht worden van nieuwe content, relevante procedures of intere...

Pagina's