Menu

Nieuws

U bent hier

 • Vlamingen en het milieu: een mooie match

  Het departement Omgeving stuurde vanochtend een persmededeling uit waarin het verklaart dat Vlaamse consumtenten meer bekommerd zijn om het milieu dan vijf jaar geleden. In het kader van de studie werden consumenten onderverdeeld in vijf types: Vastberaden consumenten Realistische consumente...
 • Het nieuwe decreet van 8 juni 2018 – meer touwtjes in handen van lokale besturen

  Op 8 juni 2018 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009. Deze zoveelste wetswijziging na de introductie...
 • De natuur als potentiële spelbreker?

  Met haar besluit van 9 maart 2018 zette de Vlaamse Regering de volgende stap in de volledige integratie van de bestaande vergunningsprocedures in de uniforme omgevingsvergunningsprocedure. De vroegere vergunning voor het wijzigen van vegetaties of kleine landschapselementen (ook gekend als de nat...
 • De rationalisering van fiscale gunstmaatregelen en de weerslag ervan op het ‘grondbeleid’ van de gemeenten

  Op 27 april 2018 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan het ontwerpdecreet over de ‘rationalisering van fiscale gunstmaatregelen’. Het betreft een aantal rationaliseringsmaatregelen in verschillende domeinen waarbij fiscale gunstmaatregelen worden aangepast...
 • Twee nieuwe omgevingskanjers!

  Geduld loont en dat is ook nu het geval. Na enkele weken wachten, kunnen we met trots meedelen dat er twee nieuwe boeken verschenen zijn over de omgevingsvergunning.   Met 'De omgevingsvergunning - Praktische leidraad bij de procedure. Editie 2018' brengen we u een publicatie vol t...
 • De omgevingsvergunning - Praktische leidraad bij de procedure - Editie 2018

  Naast het verwachte 'De nieuwe omgevingsvergunning: help, wat nu?' verschijnt er heel binnenkort nog een boek dat niet mag ontbreken in uw collectie. Een publicatie vol tips en voorbeelden om u het nodige inzicht te verschaffen in de uitgebreide veranderingen in de wetgeving, dat wor...
 • Sterk met OmgevingConnect

  In een steeds veranderend tijdperk is het soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Twijfelt u soms over de interpretatie van een bepaalde rechtsregel? Bent u niet altijd zeker wat de meest recente wetgeving is? Wil u naast papieren versies ook digitale toegang tot codexen en commentaarwer...
 • Het Bosdecreetboek: vind het bos door de bomen!

  Regelmatig duiken in het nieuws berichten op over bos. Bos is een zeldzaam goed in Vlaanderen en vele mensen zien bos als een opperste vorm van natuur. Kappingen en zeker ontbossingen worden gecontesteerd. Beleidsbeslissingen om bos te beschermen, worden als niet verregaand genoeg beschouwd. &n...
 • Ruimte 36: zowel online als offline te lezen dankzij OmgevingConnect

  De lente is nog niet in het land, maar Ruimte 36 is dat gelukkig wel al! Abonnees van het driemaandelijkse praktijkblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) kregen hun exemplaar onlangs in de bus. Planning en praktijk staan centraal in dit nummer. Twee onlosmake...
 • Sterk met OmgevingConnect

  In een steeds veranderend tijdperk is het soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Twijfelt u soms over de interpretatie van een bepaalde rechtsregel? Bent u niet altijd zeker wat de meest recente wetgeving is? Wil u naast papieren versies ook digitale toegang tot codexen en commentaarwer...

Pagina's