Menu

Nieuws

U bent hier

 • De omgevingsvergunning praktische leidraad - Editie 2019

  Zeer binnenkort verschijnt de nieuwe editie van het boek 'De omgevingsvergunning praktische leidraad'. Isabel Dauwe, Kaat Allaert en Veerle Provoost van BOVA ENVIRO+ werkten met veel enthousiasme het handige praktijkboek over de omgevingsvergunning bij. Het boek bevat vier delen bestaan...
 • Stappenplan aanvraag planologisch attest

  In de vorige nieuwsbrief lieten we u al weten dat er in OmgevingConnect tal van procedures te vinden zijn in een handig schema. Probeer het zelf eens uit met de procedure 'Aanvraag planologisch attest'. Er zullen regelmatig nieuwe schema's toegevoegd worden die allemaal als doel heb...
 • Ook een geïnventariseerd pand mag gesloopt worden

  In een recent arrest van 12 maart 2019 met nr. RvVb-A-1819-0711 stelt de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de sloop van een pand dat is opgenomen op de inventaris van het bouwkundig erfgoed niet per definitie is uitgesloten, voor zover de vergunningverlenende overheid uitdrukkelijk motiveert ...
 • Asbestasbouwbeleid Vlaanderen - Staatsblad 17 april 2019

  Op 17 april verscheen in het Belgisch Staatsblad het Decreet van 29 maart 2019 tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringl...
 • Vlaams parlement zet schouders onder resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines

  Vlaams parlement zet schouders onder resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines   Op 3 april 2019 heeft de plenaire vergadering van het Vlaams parlement de resolutie betreffende het stimuleren van kleinschalige windturbines goedgekeurd. De resolutie houdt een reeks...
 • Grondwettelijk Hof vernietigt bepalingen uit Codextrein

  Het Grondwettelijk Hof vernietigt in zijn arrest van 14 maart 2019 nr. 46/2019 de artikelen 133 en 151 van de Codextrein op grond waarvan in de gewone vergunningsprocedure voor het betrokken publiek een administratief beroep en jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbeslissingen slech...
 • Procedures in een handig schema

  Wist u dat u in OmgevingConnect ook allerhande procedures kan terugvinden in een handig ja/nee-schema? De auteur van het Bosdecreetboek, Paul Stryckers, maakte verschillende procedures omtrent natuur en bos en binnenkort mag u ook heel wat procedures verwachten die met de omgevingsvergunning te ...
 • Het Gemeentewegendecreet maakt ruim baan

  Enkele Vlaamse parlementsleden van de huidige meerderheid dienden op 1 februari 2019 een voorstel van decreet houdende de gemeentewegen in, waarin zij voorstellen om één juridisch statuut uit te werken voor alle wegen die vallen onder de bevoegdheid van de gemeente. Het voorstel van...
 • Vraag een demo aan!

  In een steeds veranderend tijdperk is het soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Twijfelt u soms over de interpretatie van een bepaalde rechtsregel? Bent u niet altijd zeker wat de meest recente wetgeving is? Wil u naast papieren versies ook digitale toegang tot codexen en commentaarwer...
 • Driedelige reeks TOO voor gemeenten: de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon hervormd

  Het derde en laatste deel van de driedelige reeks 'TOO voor gemeenten' is een bijdrage van Daniël De Wolf, getiteld 'De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon hervormd: nieuwe opportuniteiten voor de handhaving van het omgevingsrecht?'.   Voor 1999 ...

Pagina's