Menu

Nieuws

U bent hier

 • Zet 2019 (nog) slimmer in!

  Het wordt stilaan weer tijd om de kerstboom van onder het stof te halen en de lichtjes op te boenen, maar we zijn er nog niet helemaal. In 2018 verwelkomen wij u graag op onze leerrijke studiedagen. De thema's? Water - 22/11 Handhaving - 20/12 Wil u er bij zijn? Schrijf dan snel in! T...
 • Vlamingen en het milieu: een mooie match

  Het departement Omgeving stuurde vanochtend een persmededeling uit waarin het verklaart dat Vlaamse consumtenten meer bekommerd zijn om het milieu dan vijf jaar geleden. In het kader van de studie werden consumenten onderverdeeld in vijf types: Vastberaden consumenten Realistische consumente...
 • Het nieuwe decreet van 8 juni 2018 – meer touwtjes in handen van lokale besturen

  Op 8 juni 2018 keurde het Vlaams Parlement het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009. Deze zoveelste wetswijziging na de introductie...
 • De natuur als potentiële spelbreker?

  Met haar besluit van 9 maart 2018 zette de Vlaamse Regering de volgende stap in de volledige integratie van de bestaande vergunningsprocedures in de uniforme omgevingsvergunningsprocedure. De vroegere vergunning voor het wijzigen van vegetaties of kleine landschapselementen (ook gekend als de nat...
 • De rationalisering van fiscale gunstmaatregelen en de weerslag ervan op het ‘grondbeleid’ van de gemeenten

  Op 27 april 2018 heeft de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring gehecht aan het ontwerpdecreet over de ‘rationalisering van fiscale gunstmaatregelen’. Het betreft een aantal rationaliseringsmaatregelen in verschillende domeinen waarbij fiscale gunstmaatregelen worden aangepast...
 • Twee nieuwe omgevingskanjers!

  Geduld loont en dat is ook nu het geval. Na enkele weken wachten, kunnen we met trots meedelen dat er twee nieuwe boeken verschenen zijn over de omgevingsvergunning.   Met 'De omgevingsvergunning - Praktische leidraad bij de procedure. Editie 2018' brengen we u een publicatie vol t...
 • Het onroerenderfgoeddecreet evolueert

  Het Onroerenderfgoeddecreet werd in 2017 door de Vlaamse Regering onderworpen aan een diepgaande evaluatie. Aan de hand van deze evaluatie werkte zij een conceptnota “Aanpassing Onroerenderfgoeddecreet naar aanleiding van de ex-post evaluatie” uit. Hierin stuurde zij al aan op enkele ...
 • Nog heel even wachten...

  In onze vorige nieuwsbrieven kondigden we het al aan. Er zijn nieuwe publicaties op til. Binnenkort vindt u bij Uitgeverij Vanden Broele niet één, maar twee boeken over de omgevingsvergunning.   Met 'De omgevingsvergunning - Praktische leidraad bij de procedure. Editie 20...
 • De omgevingsvergunning - Praktische leidraad bij de procedure - Editie 2018

  Naast het verwachte 'De nieuwe omgevingsvergunning: help, wat nu?' verschijnt er heel binnenkort nog een boek dat niet mag ontbreken in uw collectie. Een publicatie vol tips en voorbeelden om u het nodige inzicht te verschaffen in de uitgebreide veranderingen in de wetgeving, dat wor...
 • Sterk met OmgevingConnect

  In een steeds veranderend tijdperk is het soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Twijfelt u soms over de interpretatie van een bepaalde rechtsregel? Bent u niet altijd zeker wat de meest recente wetgeving is? Wil u naast papieren versies ook digitale toegang tot codexen en commentaarwer...

Pagina's