Menu

Nieuws

U bent hier

 • Sterk met OmgevingConnect

  In een steeds veranderend tijdperk is het soms moeilijk om het overzicht te bewaren. Twijfelt u soms over de interpretatie van een bepaalde rechtsregel? Bent u niet altijd zeker wat de meest recente wetgeving is? Wil u naast papieren versies ook digitale toegang tot codexen en commentaarwer...
 • Nieuwsflash!

  Eindelijk is het zover. We waren er al even op aan het wachten, maar het Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.   De voorbije maanden hielden we u telkens op de hoogte van nieuw...
 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen en planschadevergoeding….en hoe als gemeente eraan ontkomen door een in gebreke blijvende eigenaar

  Wanneer de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaakt dat voor een eigenaar leidt tot een bouw - of verkavelingsverbod, dan kan hij onder welbepaalde voorwaarden aanspraak maken op een planschadevergoeding. Hier staat tegenover dat de eigenaar op straffe van verval van zijn recht op planscha...
 • Opleiding 21/12 - De omgevingsvergunning en de codex-trein

  Winston Churchill zei: "Personally I'm always ready to learn, although I do not always like being taught". Laat de opleiding op 21 december echter wél een aangename ervaring zijn, zodat u voldoening haalt uit het proces van bijleren en uit het lesmoment zelf. Onze...

Pagina's