Menu

Publicaties

U bent hier

Boekenreeks 'Onze Omgeving'

Naast het online kennispunt en het tijdschrift, mag u bij Uitgeverij Vanden Broele nog rekenen op een aantal boeken omtrent omgevingsrecht en omgevingsbeleid.

Onze publicaties

Landschappen - Het onvoltooide

Dit unieke boek - met z'n vele mooie foto's en prachtige vormgeving - biedt een inspirerend overzicht van het oeuvre van Chris Vermander.

Woonuitbreidingsgebieden

Dit handige en toegankelijke boek beantwoordt alle relevante vragen over (het lot van) de woonuitbreidingsgebieden.

Leidraad voor de GECORO

De start van een nieuwe legislatuur is een goed moment om alle GECORO-leden te voorzien van een handboek of Leidraad. Deze publicatie vormt het eerste deel in een reeks speciaal voor de GECORO-leden. Het is snel raadpleegbaar tijdens vergaderingen en wil zo een goede basis bieden.

De omgevingsvergunning: help, wat nu?

Geïnspireerd door de werking van lokale besturen, biedt dit boek een handleiding voor vergunningverlenende overheden, waarbij de nieuwe vergunningsprocedure van A tot Z wordt toegelicht.

Geluid in Vlaanderen

Met o.a. een helder overzicht van de geluidsreglementering, concrete cases, talrijke voorbeelden en technische oplossingen vormt dit boek een onmisbare informatiebron over geluid en over de bijhorende Vlaamse regelgeving.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Dit boek gaat na of de "PAS" ecologisch en juridisch verdedigbaar is, als compromis tussen ecologie en economie. De Vlaamse aanpak van het stikstofvraagstuk wordt daarbij vergeleken met de eerste ervaringen in Nederland en Duitsland.