Menu

Publicaties

U bent hier

Boekenreeks 'Onze Omgeving'

Naast het online kennispunt en het tijdschrift, mag u bij Uitgeverij Vanden Broele nog rekenen op een aantal boeken omtrent omgevingsrecht en omgevingsbeleid.

Onze publicaties

De omgevingsvergunning: help, wat nu?

Geïnspireerd door de werking van lokale besturen, biedt dit boek een handleiding voor vergunningverlenende overheden, waarbij de nieuwe vergunningsprocedure van A tot Z wordt toegelicht.

Geluid in Vlaanderen

Met o.a. een helder overzicht van de geluidsreglementering, concrete cases, talrijke voorbeelden en technische oplossingen vormt dit boek een onmisbare informatiebron over geluid en over de bijhorende Vlaamse regelgeving.

De Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Dit boek gaat na of de "PAS" ecologisch en juridisch verdedigbaar is, als compromis tussen ecologie en economie. De Vlaamse aanpak van het stikstofvraagstuk wordt daarbij vergeleken met de eerste ervaringen in Nederland en Duitsland.

Vlaams Omgevingsrecht: (g)een Toren van Babel

Dit boek biedt een unieke combinatie van omgevingsrecht op hoofdlijnen met uitgesproken gedetailleerde commentaren. Effectenbeoordelingen, omgevingskwaliteit, omgevingsplannen, omgevingsvergunningen, omgevingshandhaving en rechtsbescherming komen achtereenvolgens aan bod.

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Dit boek biedt een gedetailleerde leidraad bij de opstart en de doorloop van een procedure bij de raad, alsook een praktijkgericht overzicht van de rechtspraak met betrekking tot de vernietigings- en de schorsingsberoepen.